Slide 1
Kalkulator Zakat

Untuk mengetahui berapa zakat maal yang harus anda keluarkan hitung dengan kalkulator zakat yang telah kami sediakan berikut ini,

Harta Simpanan

Harta Usaha

Pengeluaran

Perhitungan Nisab



Catatan,

  • Rumus hitung zakat maal ((Total Harta Simpanan + Total Harga Usaha) - Total Pengeluaran) x 2,5%.
  • Zakat hanya dihitung bila Total Harta Bersih lebih besar atau sama dengan Besar Nisab.
  • Harga Emas dan besar nisab merupakan variabel dinamis yang berubah-ubah.